Blair Williams, Brittney Kade – BGG Threesome With Apollo